การพัฒนาตนเองคืออะไร?

นี่คือภาพรวมโดยย่อ

การพัฒนาตนเองหมายถึงสิ่งต่าง ๆ สำหรับผู้คนที่แตกต่างกัน การพัฒนาตนเองในท้ายที่สุดคือการมุ่งความสนใจของคุณไปที่การพัฒนาหรือขัดเกลาทักษะ ความสามารถ ทัศนคติ และความตระหนักรู้เพื่อเป้าหมายส่วนบุคคล ในฐานะที่เป็นหมวดหมู่การพัฒนาส่วนบุคคลครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ของกิจกรรมของมนุษย์ และสามารถนำไปใช้กับการเติบโตทางธุรกิจและการเงิน ธุรกิจ การพัฒนาส่วนบุคคลทางสังคมสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ทางสังคมกับครอบครัวของเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน คู่ค้า พนักงาน

การพัฒนาตนเองในเปลือกถั่ว

หากคุณต้องการบรรลุสิ่งที่คุ้มค่าในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของคุณ คุณต้องเป็นคนที่มีคุณค่าในการพัฒนาตนเอง

ไบรอัน เทรซี่

เพื่อสรุปการพัฒนาส่วนบุคคลในประโยค คุณสามารถพูดได้ว่าการพัฒนาส่วนบุคคลนั้นเกี่ยวกับการระบุความท้าทาย ค้นหาวิธีแก้ปัญหา และบูรณาการคำตอบหรือแนวทางปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่ถูกต้องในชีวิตประจำวันหรือธุรกิจของคุณ การพัฒนาตนเองคือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลในตัวคุณหรือขั้นตอนของบริษัทเพื่อให้จัดการกับสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น

“เชื่อว่าคุณมีความดีพื้นฐาน ซึ่งเป็นรากฐานของความยิ่งใหญ่ที่คุณสามารถบรรลุได้ในที่สุด” เลส บราวน์

ด้านคุณค่า
แง่มุมเชิงคุณค่าหลายประการของนักพัฒนาส่วนบุคคลในดินแดนแห่งจิตวิญญาณคือความสนใจของแต่ละคนอาจมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น บรรลุการควบคุมตนเองเหนือการกระทำของตนเอง เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือข้อจำกัดที่กำลังจะมาถึง ในระดับนี้ ความคงอยู่ ความอยากรู้อยากเห็น การศึกษา และวินัยในตนเองเป็นหัวข้อทั่วไป การพัฒนาส่วนบุคคลอย่างมืออาชีพอาจรวมถึงประเด็นต่างๆ เช่น การเรียนรู้ส่วนบุคคลและการสื่อสาร การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้วการพัฒนาตนเองนั้นเกี่ยวกับการปลูกฝังทัศนคติที่ก้าวหน้า การศึกษา/เรียนรู้ และการนำสูตรหรือหลักการแห่งความสำเร็จไปใช้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือบุคคล การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรส่วนใหญ่มาจากการค้นคว้าเกี่ยวกับบุคคลที่มีการเติบโตอย่างมาก ทั้งในด้านส่วนตัวหรือในธุรกิจ